Hidrolik Pnömatik

Pompalar

 

♦ Hidrolik Pompalar

Hidrolik pompalar, modern hidrolik sistemlerde yüksek çalışma performansı, uzun ömür, düşük bakım maliyeti ve fiyatının ucuz olmasından dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır. Ürün geliştirme merkezinde yüksek çalışma basıncı, yüksek verim ve düşük gürültü seviyesi olacak şekilde tasarlanmışlardır. Pompalar genellikle tarım makinaları, iş makinaları, ticari araçlar, hidrolik motorlar ve endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır.
DİŞLİ POMPALAR

Dişli pompalar esas olarak, kaymalı yatak ve gövde içerisinde birbiriyle eş çalışan iki dişli, ön ve arka kapak elemanlarından oluşmaktadır. Sızdırmazlığı sağlamak için tahrik şaftı, radyal olarak keçelendirilmiştir. Özel olarak dizayn edilmiş kaymalı yatak boşluğu sayesinde yüksek verim sağlanmıştır. Dişliler 8, 12, 18 diş düz veya helis olarak tasarlanmış ve bu sayede debi dalgalanması ve gürültü emisyonu minimize edilmiştir. Çalışma esnasında dişliler gövdeye doğru itilerek diş üstünde sızdırmazlık sağlanmaktadır.

PALETLİ POMPALAR

Yüksek verim ve düşük gürültü seviyesi bu pompaların dizel ve benzinli motorlar gibi çok çeşitli alanlarda yaygın şekilde kullanılmasını sağlamıştır. Bu karakteristikler, pompa elemanlarının uygun tasarımı ile elde edilmiştir. Pompa elemanları rotor, on adet palet, kam halkası ve her iki tarafta bulunan iki alın plakasından oluşmaktadır. Alın plakaları üzerinde karşılıklı iki emiş ve iki de basınç bölgesi bulunmaktadır. Rotor üzerinde bulunan on adet paletin oluşturduğu on adet kapalı hücre, pompanın bir devrinde ikişer defa yağ basmasını sağlar.

Bu şekilde oluşan yağ akışı boşaltma hücresinden geçerek basınç ve akış kontrol valfine gelir. Aynı zamanda yağ, yağ kanallarından geçerek valfin içine ulaşır, böylece paletler pompa basıncına eşdeğer bir kuvvetle kam halkasına doğru bastırılır. Emniyet valfi direksiyon üzerinde ise pompa sadece akış kontrol valfi ile birlikte servise sunulur. Pompa basıncı sık sık emniyet valfi basıncına ulaşıyorsa o taktirde harici bir emniyet valfi kullanılması öngörülür.

VALFLİ POMPALAR

Bazı hidrolik sistemler için pompaların arka kısmına akış bölücü valf, akış kontrol valfi, basınç emniyet valfi ve yük duyarlı akış bölücü valf bağlanmaktadır. Buna göre;
a) Akış kontrol valfi: Hidrolik sistem için sabit kontrollü debi sağlar, fazla yağı depoya gönderir.
b) Akış bölücü valf: Pompadan gelen yağı ikiye böler ve sistemlere gönderir.
c) Basınç emniyet valfi: Hidrolik sistem için öngörülen basıncı sabit tutar.
d) Yük duyarlı akış bölücü valf: Hidrolik sistemin bir tarafına ihtiyaç duyulan debiyi verir, sistemin diğer tarafına arta kalan yağı verir.
Bu valfler iş makinaları, tarım makinaları, ticari araçlar, sanayi makinalarında kullanılmaktadır.
Bazı hidrolik sistemler için pompaların arka kısmına akış bölücü valf, akış kontrol valfi, basınç emniyet valfi ve yük duyarlı akış bölücü valf bağlanmaktadır. Buna göre;
a) Akış kontrol valfi: Hidrolik sistem için sabit kontrollü debi sağlar, fazla yağı depoya gönderir.
b) Akış bölücü valf: Pompadan gelen yağı ikiye böler ve sistemlere gönderir.
c) Basınç emniyet valfi: Hidrolik sistem için öngörülen basıncı sabit tutar.
d) Yük duyarlı akış bölücü valf: Hidrolik sistemin bir tarafına ihtiyaç duyulan debiyi verir, sistemin diğer tarafına arta kalan yağı verir.
Bu valfler iş makinaları, tarım makinaları, ticari araçlar, sanayi makinalarında kullanılmaktadır.

 

♦ Hidrolik Valfler

 

YÖN KONTROL VALFLERİ
Yön kontrol valfleri ağır çalışma şartlarına göre dizayn edilmişlerdir. Her valf dilimi üzerinde çek valf, etki valfi ve servis çıkışları olmak üzere komple valf üzerinde ana emniyet valfi ve carry-over çıkışı bulunmaktadır. İsteğe bağlı olarak komple valf 9 dilime kadar artırılabilir. Dilimli valfler ziraat makinaları, iş makinaları, kaldırma ekipmanları, platformlar, hidrolik motor tahrikleri ve endüstriyel uygulamalarda başarılı olarak kullanılmaktadır.
FREN VALFLERİ
Fren pedalına basıldığında fren merkezi içindeki iki adet pistona eksenel hareket verilir. Pistonlar belli bir strok değerine ulaştığında hazne ile rezervuar arasındaki bağlantıyı sağlayan giriş check valfleri kapanır ve bu esnada kapalı haznede basınç oluşmaya başlar. Oluşan basınç dengeleme valfleri vasıtası ile her iki arka frene eşit olarak iletilir. İsteğe bağlı olarak fren pedallarını birbirinden ayırarak pistonların her birine ayrı ayrı hareket verilir. Bu şekilde arka tekerleklerin ayrı ayrı fren yapmaları sağlanır. Bu tür hidrolik fren valfleri traktörlerde kullanılmaktadır.

SEÇİCİ VALF
Seçici valf traktörde yardımcı hidrolik ekipmanları çalıştırmak için tasarlanmıştır. Dört konumu vardır. Konumlardan biri tank diğeri kaldırma pozisyonudur. Diğer konumlar yağ çıkısıdır. Basit bir kol ile tercih edilen konuma göre yağ yönlendirilir ve yardımcı ekipmanlar çalıştırılır. Yardımcı ekipmanın tahrik sistemi genellikle bir silindir veya hidrolik motordur.

HİDROLİK KALDIRICI KONTROL VALFLERİ
Hidrolik kaldırıcıların pozisyon kontrolü, güç kontrolü, her ikisinin aynı anda uygulanabildiği karma kontrol ve yüzdürme fonksiyonları ile ekipman düşme hızını kontrol yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir. Bu kontrolleri sağlamak için traktör hidrolik sisteminde dolaşan yağı istenen fonksiyonla ilişkili bir şekilde hidrolik kaldırıcının silindirine, tanka yönlendiren veya silindirdeki yağın tutulmasını sağlayan eleman lift kontrol valfidir.

Kontrol valfi içerisinde ana sürgü, indirme valfi, tahliye valfi, akış kontrol valfi ve check-valf gibi değişik işlevleri yerine getirebilen valflerin aynı gövde içinde, mümkün olduğunca kompakt bir tasarımla bir araya gelmesinden oluşan basınç düzenleyicili ve debi kontrollü bir valftir. Valf giriş debisinden (motor devrinden) bağımsız olarak hidrolik kaldırıcı pistonuna gerekli basıncı ve sabit debiyi sağlamaktadır.

ELEKTRO-HİDROLİK KONTROL VALFLERİ
Mekanik kontrol valflerinden farklı olarak iki adet PWM solenoid ile tetiklenirler. Solenoidler 12V ile çalışır ve oransaldır. IP67 koruma sınıfına sahip olduğundan dış ortamlarda rahatlıkla çalışabilir.

KİLİTLEMELİ VALFLER
Hidrolik kaldırıcı yardımıyla bir yük indirilip kaldırılırken asılı yükün yukarıda emniyetle taşınabilmesi ve kontrollü olarak ağır indirilebilmesine imkan tanıyan bir sistemdir. Operatör, kilitleme topuzunu tamamen çevirerek sistemi kilitleyebilir veya dereceli olarak döndürerek ekipmanın yavaşça inmesini sağlayabilir.

SİLİNDİR EMNİYET VALFİ
Silindir emniyet valfı ani basınç artışından meydana gelen yağ fazlasını tanka aktararak basıncı düşürür ve sistemi korur. Bu durum, hidrolik kaldırıcının taşıdığı yükte ani artışlar meydana geldiğinde ortaya çıkar. Yük artınca silindir içerisindeki basınçlar da ani olarak yükselir ve bu da silindiri deforme edebilir. Valfin içerisinde bulunan yay önceden belirlenen basınca ayarlanmıştır. Basınç arttığında yay kuvvetini yener ve fazla yağ tahliye olur.